Naar muziekbijlagen >>


Links

Zoeken


Orgelbouw Advies

Waarom een Orgelbouw Advies Commissie?

In 1950 richtte de VOGG deze adviescommissie op die sindsdien haar diensten aanbiedt op het gebied van orgelbouw: nieuwbouw of renovatie. Projecten die een deskundige blik en specialistische kennis vereisen, juist omdat ze voor een kerkelijke gemeente het karakter van een eenmalige gebeurtenis hebben. De daarvoor benodigde kennis en ervaring heeft de OAC in huis, bijvoorbeeld:

Wanneer er sprake is van een aankoop, restauratie, uitbreiding of vernieuwing van het orgel in een plaatselijke kerk, spelen er bij iedere partij verschillende belangen. De onafhankelijke Orgelbouw Advies Commissie slaat als intermediair een brug tussen de plaatselijke kerkenraad, orgelcommissie, kerkorganisten, de eventuele architect en de diverse orgelbouwers.

Projecten van de OAC

De OAC adviseerde bij een scala aan projecten. Hier in een impressie van het resultaat van een aantal projecten:

Wie vormen de OAC?

De commissie bestaat uit vier leden, die ieder adviseren bij diverse orgelbouwprojecten.
Bij ieder project zijn altijd twee deskundige adviseurs betrokken.

bert

Bert van Bezooijen
Werktuigbouwkundig ingenieur,
ervaring in orgelbouw,
(oud-)bestuurslid VOGG.
dick den engelsman

Dick den Engelsman
Organist, componist,
docent Kerkelijk Orgelspel (VOGG).
Meer >>

anton

Anton van Hell
Ervaring in orgelbouw,
juwelier van beroep,
(oud-)bestuurslid VOGG.

mhd2013

Herman den Hollander
Gediplomeerd orgelmaker,
manager Interieurbouwbedrijf.
Meer >>

Zij volgden allen de cursus Orgel- und Kirchenakustiek aan het Fraunhofer Institut te Stuttgart.

Welke voordelen biedt een traject met de OAC?

Hoe werkt de OAC?

Aanvragen lopen via de coördinator van de OAC. Wanneer een aanvraag binnen is, volgt een contactvergadering met een vertegenwoordiging van de kerkenraad en de plaatselijke orgelcommissie en minstens twee leden van de OAC. Daarin komt onder andere aan de orde:

De taken van de OAC gedurende het nieuwbouw- of renovatieproject bestaan vooral uit het volgen van de stand van zaken bij de orgelbouwer. Bijvoorbeeld het controleren van gereedgekomen onderdelen, of de opbouw van het instrument in de kerkruimte en tot slot de eindkeuring. Om een volledig beeld te krijgen van de rol die de OAC tijdens het gehele traject speelt, kunt u het document lezen werkwijze van de Orgelbouw Advies Commissie.

De OAC verleent haar diensten tegen een vergoeding van 2% van de totale, netto (dus excl. BTW) aanneemsom van de orgelbouwer. Voor een eenmalig advies, inclusief schriftelijke rapportage, wordt € 250.00 in rekening gebracht. In beide gevallen komt het bedrag ten goede aan de verenigingskas van de VOGG.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een aanvraag voor advies van de OAC kan ingediend worden door:

Particulieren kunnen bijvoorbeeld advies inwinnen over een huispijporgel. U kunt een presentatie aanvragen door een van de OAC-leden, voordat u het besluit neemt of u hen als intermediair inschakelt. Deze presentatie wordt altijd afgestemd op de specifieke vragen van de uitnodigende partij. Alle aanvragen lopen via de coördinator van de OAC.

Contact

Voor meer informatie over de OAC en voor het inwinnen van advies kunt u terecht bij de coördinator van de OAC:

H. den Hollander
Engelse Boomgaert 43
3131 NN Vlaardingen
tel.: (010) 435 44 35
e-mail: h.den.hollander at kliksafe.nl