Naar muziekbijlagen >>


Links

Zoeken


Cursus Kerkelijk Orgelspel na de zomer voor de 22ste keer van start

De CKO, iets voor u?

Altijd al uw kennis over en uw vaardigheden aan het orgel willen verdiepen en verrijken om de gemeente beter van dienst te kunnen zijn? Maar…u durfde zich niet op te geven omdat het niveau misschien te hoog zou zijn?

Honderden cursisten die de afgelopen ruim twintig jaar de CKO hebben gevolgd, kunnen u vertellen dat deze angst ongegrond is. Na afloop van een cursusjaar horen wij van de cursisten dat zij zeer veel geleerd hebben over hun functioneren als kerkorganist. Ze kijken met veel waardering èn genoegen terug op de gegeven lessen: een onderwijzende en toch een aangename cursus!

De CKO van de VOGG start D.V. in september 2016 een nieuw cursusjaar. Voor de twee-en-twintigste achtereenvolgende maal wordt deze cursus gegeven in Rotterdam door zeven tot acht ervaren docenten. U kunt zich nu opgeven voor één van de volgende drie cursussen:

  1. De tweejarige cursus CKO-1 en -2 die opleidt tot het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel-A’ van de VOGG;
  2. De tweejarige cursus CKO-3 en -4 die opleidt tot het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel-B’ van de VOGG;
  3. De eenjarige cursus Contrapunt en Harmonie (CKO-5), die een goede voorbereiding en een degelijke ondergrond biedt voor het volgen van CKO-3 en -4 waar het vak Koraalspel wordt gedoceerd met het accent op improvisatietechnieken.

CKO-1 en -2

De eerste twee cursusjaren zijn opgebouwd uit zeven vakken: solfège, algemene muziekleer, muziekgeschiedenis, orgelbouwkunde, functioneringsvaardigheden, koraalspel en vrij orgelspel. Het eerste cursusjaar wordt afgesloten met toetsen van de eerste vijf genoemde vakken. Het tweede jaar sluit u af met de toetsen voor de vakken kerkmodi, muziekgeschiedenis, orgelbouwkunde en functioneringsvaardigheden, maar óók met de praktische toetsen koraalspel en vrij orgelspel. Bij goed resultaat wordt na twee jaar het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel-A’ uitgereikt.

Deelname aan de toetsen is evenwel niet verplicht.

CKO-3 en -4

Bij de tweede cursus krijgt u gedurende twee cursusjaren les in zes vakken: solfège, algemene muziekleer, muziekgeschiedenis, functioneringsvaardigheden, koraalspel en vrij orgelspel. Bij deze lessen vindt vakinhoudelijke verbreding en verdieping plaats. Bij het vak koraalspel gaat het om het bestuderen en beoefenen van tien improvisatietechnieken, zodat u zelf een verantwoorde inleiding (voorspel) kunt maken. Het eerste jaar wordt afgesloten met een toets voor muziekgeschiedenis. De andere vijf vakken worden getoetst aan het einde van het tweede cursusjaar. Bij goed resultaat wordt na twee jaar het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel-B’ uitgereikt.

Ook hier geldt dat deelname aan de toetsen niet verplicht is.

CKO-5

De derde cursus is de eenjarige cursus CKO-5. Deze cursus geeft een goede aanzet om inzicht te verkrijgen in de harmonieleer en om het proces van het leren schrijven in meerstemmigheid onder de knie te krijgen en om deze vervolgens te praktiseren in de kunst van het begeleiden.

Het volgen van deze cursus is zeker ook een goede voorbereiding op het volgen van de  tweejarige cursus CKO-3 (en -4). Er worden aan het einde van deze eenjarige cursus geen toetsen afgenomen.

N.B.

Wanneer u twijfelt over deelname tussen CKO-3 en CKO-5, kunt u zich voor beide opgeven, want we zullen komend cursusjaar naar verwachting moeten kiezen tussen een start met CKO-3 òf CKO-5: hoeveel belangstelling zal er zijn? U wordt dus op een voorlopige lijst geplaatst.

Toelatingseisen

Voor CKO-1 en -2 moet u voor het vak koraalspel een voorspel en een zetting van het koraal uit een koraalboek kunnen spelen, óók met een uitkomend geregistreerde c.f. op twee klavieren en pedaal. Voor het vak vrij orgelspel moet u een koraalbewerking van Bach uit het Orgelbüchlein en/of een koraalvoorspel uit opus 135a van Reger kunnen spelen, uit beide een bewerking met obligaat pedaal.

Voor CKO-3 en -4 moet u in het bezit zijn van het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel-A’ van de  VOGG òf een ander gelijkwaardig getuigschrift of diploma.

Voor CKO-5 geldt dat u een eenvoudige twee- tot en met vierstemmige zetting kunt spelen op een toetsinstrument.

Praktisch

De cursussen worden gegeven op tien zaterdagochtenden per cursusjaar rondom het prachtige orgel van de ‘Guido de Brès’ te Rotterdam gedurende het winterseizoen. De locatie is zowel per auto als met het OV goed bereikbaar.

Per cursusjaar bedraagt het cursusgeld € 325,00 voor leden van de VOGG en € 375,00 voor niet-leden. Studerenden alsook hospitanten betalen per cursusjaar € 250,00. Dit cursusgeld is inclusief de examengelden, maar exclusief de herexamens en de aan te schaffen boeken of readers (de boekenlijst wordt bekend gemaakt wanneer u zich ingeschreven hebt).

Nadere informatie over deze cursus kunt u opvragen bij Henk C. de Gelder, de cursusleider van de CKO. U kunt zich bij hem opgeven (zie onderstaande adresgegevens) òf via de website van de VOGG www.kerkenmuziek.nl

Opgave graag vóór 1 augustus 2016.

CKO van de VOGG * Wilhelminastraat 43 * 3264 XR  Nieuw-Beijerland * tel. 0186-692088 * E: hcdege48@gmail.com