Naar muziekbijlagen >>


Links

Zoeken


Examencommissie

Informatie over de Examencommissie

Wat doet de Examencommissie?

De Examencommissie van de VOGG wil de gereformeerde gezindte van dienst zijn met (praktische) adviezen en ondersteuning op het gebied van Kerkmuziek. Dit geldt overigens ook voor de andere commissies van de VOGG. Concreet levert dit voor de Examencommissie de volgende taken op:

 

Wie vormen de Examencommissie?

 

Jaap-Jan de Rooij (coördinator/contactpersoon)
Jaap-Jan de Rooij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden (MA) en orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (Mmus). Hij is werkzaam als muziekdocent aan Wartburg College en heeft een privé-lespraktijk. Als organist is Jaap-Jan verbonden aan de Gereformeerde Gemeente te Boskoop. Daarnaast is hij lid van de Werkgroep Studenten van de Gereformeerde Gemeenten.

Herman Lammers

Herman Lammers
Organist, in het bezit van de conservatoriumdiploma’s Orgel (Onderwijsakten A en B en het Solistendiploma), Kerkmuziekbevoegdheid I en Piano (Onderwijsakte A). Tevens docent bij de CKO. Hij heeft ook veel improvisatiecursussen gegeven voor kerkorganisten.

Hester van der Male
Organist en musicoloog.

pietc-den-uil

Piet den Uil
Organist en dirigent.

 

 

regio-leden

Foto ExCie Ad Blonk

Ad Blonk
Doctoraal musicologie Universiteit Utrecht en eerstegraads onderwijsopleiding muziek IVLOS Utrecht.

Foto ExCie Paul Heijboer

Paul Heijboer
Docent schoolmuziek, privédocent orgel en piano en koordirigent, in het bezit van de conservatoriumdiploma’s voor Orgel (Docerend Musicus) en Praktijkdiploma Koordirectie. Volgde cursus directie aan hogeschool IDE en praktijkcursus orkestdirectie.

Foto ExCie Eric Quist

Eric Quist
Organist, in het bezit van de conservatoriumdiploma’s Orgel 1e fase (Docerend Musicus) en 2e fase (Uitvoerend Musicus), beide cum laude. Was winnaar van de orgelconcoursen te Leiden en Nijmegen.

 

Wanneer is het zinvol de Examencommissie in te schakelen?

Een kerkenraad of orgelcommissie van een plaatselijke kerk kan de Examencommissie van de VOGG inschakelen als er een vacature is voor een kerkorganist. Dan volgt er een vergelijkend examen (variant op het sollicitatiegesprek) dat door de Examencommissie wordt georganiseerd en afgenomen.

Dit levert een aantal voordelen op:

 

Praktische info

Kerkenraden en orgelcommissies kunnen een (aan)vraag indienen bij Jaap-Jan de Rooij, coördinator van zowel de Examencommissie als de Cursus Kerkelijk Orgelspel.

Lees meer informatie over de gang van zaken en de onkostenvergoeding voor de leden van de Examencommissie.

Jaap-Jan de Rooij
C. de Vosstraat 8
2771 HZ Boskoop
tel.: 06 10 28 66 96
e-mail: jpjderooij@gmail.com