Naar muziekbijlagen >>


Links

Zoeken


Gemeentezangbegeleiding: zachte harp of schelle luit?

Zaterdagmiddag 10 februari houdt VOGG-afdeling zuid-west haar eerste vergadering van dit jaar in de Ter Hooghekerk te Middelburg-centrum.
Een actueel thema krijgt de aandacht: Gemeentezangbegeleiding: zachte harp of schelle luit?
Piet den Uil is in ons midden en denkt met ons na over allerlei praktische zaken wat de samenzang betreft.
Deze lezing c.q. workshop begint om 14.00 uur.
Iedereen,ook niet-leden, hartelijk welkom.