Naar muziekbijlagen >>


Links

Zoeken


Adresgegevens contactpersonen

Op deze pagina vindt u allerlei adressen en andere informatie die belangrijk kan zijn wanneer u contact wilt opnemen met de vereniging.

Hoofdbestuur

voorzitter
Dirk Jan Versluis
Poldermolendreef 2
2807 EN Gouda
tel.: 06 33 68 82 75
e-mail: versluis.dirkjan@gmail.com

secretaris
René Qualm
Vlasakker 23
2743 EZ Waddinxveen
tel.: (0182) 70 11 97
e-mail: secr@kerkenmuziek.nl

penningmeester
Jan Kruis
Jan van Hoofkwartier 78
4333 EC Middelburg
tel.: (0118) 62 95 86
gironummer VOGG: NL 36 INGB 0000 25 40 94

algemeen adjunct
Peter van Haaften
Klaproosweg 20
8072 GB Nunspeet
tel.: (0341) 26 15 64

leden

Adri Burghout, tel.: (038) 333 24 55
Erik Haase, tel.:  (038) 33 222 54
Aad de Ligt, tel.: (078) 614 97 43

Ledenadministratie

Voor opgave en wijziging van lidmaatschappen, abonnementen
Adri Burghout
Jan van Arkelstraat 73
8266 CL Kampen
tel.: 038-3332455
e-mail: aburghout@solcon.nl

Klik hier voor informatie over de vereniging en een aanmeldingsformulier
Opzeggingen voor 1 december

PR & Communicatie

Johan Janssen
Staringlaan 50
3906 WJ  Veenendaal
tel.: (0318) 55 60 15
e-mail: vogg.pr@filternet.nl

Verkoopsecretariaat (voor het bestellen van verenigingsuitgaven)

Anton van Hell
Heiligenbergerweg 100
3816 AM Amersfoort
tel.: (033) 475 69 06
e-mail: a.hell@hetnet.nl