Naar muziekbijlagen >>


Links

Zoeken


Themamiddag Muziekbundel

De jaarlijkse muziekbundel van de VOGG geeft altijd aanleiding tot gedachtewisseling en discussie. De bundel, die de verenigingsleden vanaf 1992 jaarlijks ontvangen, lag regelmatig ‘onder vuur’. De bundel zou te eenzijdig zijn, te moeilijk en onvoldoende aansluiten bij de kerkelijke praktijk in de Gereformeerde Gemeenten. Vanaf 2014 heeft de muziekcommissie zich nog actiever beijverd aan de genoemde kritiekpunten tegemoet te komen. Wie denkt dat er onder de leden nu enkel tevredenheid leeft vergist zich. ‘Te weinig uitdagend, niet eigentijds genoeg en imitatie-barok’ zijn nieuwe kritiekpunten die de commissie bereiken.

De vraag is: Hoe nu verder met de komende bundels die hopelijk in de toekomst verschijnen?

Over deze vraag willen we nadenken op een speciale themamiddag. De themamiddag zal plaatsvinden op DV zaterdag middag 26 mei a.s. in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Geldermalsen, Laan van Leeuwenstein 10, Geldermalsen.

Tijdens deze middag zullen de organisten Jaap-Jan de Rooij, Arjan Versluis en Herman van Vliet voorspelen uit eigen werk en hun composities toelichten. Aansluitend is er een forumdiscussie onder leiding van VOGG-voorzitter Dirk-Jan Versluis. Aan dit forum zal ook dominee C. Hogchem medewerking verlenen. Het is de bedoeling dat de aanwezigen hun gedachten en ideeën over dit onderwerp naar voren kunnen brengen.
De uitkomsten van deze middag zullen we proberen zichtbaar te maken in toekomstige bundels. Het is dus van groot belang dat u deze middag aanwezig bent!
Hartelijk welkom!

Themamiddag Muziekbundel

-Jaarvergadering
-Orgelspel
-Forumdiscussie
-Ds. C. Hogchem
-Jaap-Jan de Rooij
-Arjan Versluis
-Herman van Vliet
-Dirk-Jan Versluis