Naar muziekbijlagen >>


Links

Zoeken


Algemene informatie ‘Kerk & Muziek’

Welke uitgaven verzorgt de VOGG?

Kerk en Muziek hét kerkmuziekblad van de gereformeerde gezindte

Zes keer per jaar verzorgt de redactie een nieuw nummer van Kerk en Muziek. In dit tijdschrift staan artikelen, interviews en recensies op het gebied van kerkmuziek en alles wat daarop van invloed is (geweest).
Alle VOGG-leden krijgen Kerk en Muziek automatisch op de mat. Niet-leden kunnen zich abonneren op het blad. De inhoud is niet alleen voor organisten interessant, maar ook voor kerkenraden, kerkgangers en anderen die meer willen weten over kerkmuziek.

De onderwerpen in Kerk en Muziek reiken verder dan alleen orgelmuziek, of het orgel. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn:


In ieder nummer staat in ieder geval:

Nieuwsgierig geworden?

Vraag een proefexemplaar aan.

Kerk en Muziek wil boeiend, actueel en eerlijk zijn.

 

Wie vormen de redactie?

De redactie bestaat uit:

Aad de Ligt (hoofdredacteur/redactiesecretaris)

Contactgegevens Redactie
e-mail: kopij at kerkenmuziek.nl

In Kerk en Muziek schrijven daarnaast regelmatig gastredacteuren uit de orgel- en kerkmuziekwereld.

Adverteren in Kerk en Muziek?

Bedrijven
Bedrijven, stichtingen en organisaties die belang hebben bij het kerkorgel en orgelmuziek kunnen adverteren in het blad Kerk en Muziek. Dat kunnen ook advertenties voor elektronische orgels zijn, voorzover deze niet worden aangeprezen als kerkorgel.
Advertenties dient u voor de 25e van elke even maand aan te leveren bij de advertentiecoördinator.

Advertentietarieven

Particulieren
In de rubriek ´Wisselnootjes´ kunt u muziekinstrumenten te koop aanbieden. Evenals andere zaken die verband houden met het kerkorgel en orgelmuziek. Alleen particulieren kunnen aanbiedingen in deze rubriek plaatsen. Een wisselnootje kost € 2,= per gebruikte regel. Wisselnootjes dient u voor de 25e van elke even maand aan te leveren bij de advertentiecoördinator.

Disclaimer

Contactgegevens Advertenties

Aad de Ligt
e-mail: kopij at kerkenmuziek.nl